علامت سرنگ و آمپول در اپلیکیشن الحصن

علامت سرنگ و آمپول در اپلیکیشن الحصن

تصویر یک سرنگ و واکسن در پروفایل‌ تمام کاربران برنامه الحصن مشترک خواهد بود.

یکی از توسعه‌دهندگان این برنامه در فضای مجازی توضیح داد: “این علامت واکسن را میتوان در بخش “استفاده پزشکی” برنامه الحصن پیدا کرد. این علامت نشان‌دهنده‌ی دوزهای دریافتی کاربر خواهد بود.” بنابراین، هر دوز واکسن با علامت یک سرنگ و ویال نشان داده میشود که همراه آن تاریخ دریافت واکسن، اسم واکسن، شماره دوز و مرکز واکسیناسیون مشخص شده است.

این آیکون با علامت سرنگ ضربدر خورده که در پروفایل کاربران به‌خصوصی در الحصن نشان داده میشود متفاوت است. همانطور که توسعه‌دهندگان این برنامه پیشتر توضیح دادند، علامت سرنگ ضربدر خورده به طور خودکار برای افرادی که تست کرونایشان این اواخر مثبت شده بوده و بعد بهبود پیدا کردند، نشان داده می‌شود.

این طراح برنامه گفت: “آیکون سرنگ ضربدر خورده پس از مثبت شدن تست کووید برایتان ظاهر میشود و به این معناست که تا 90 روز از دریافت هر گونه واکسن مربوط به کووید 19 معاف هستید. یازده روز پس از مثبت شدن نتیجه تست پی‌سی‌آر، برنامه الحصن به طور خودکار به مدت 30 روز در وضعیت سبز قرار خواهد گرفت، و پس از آن‌ هم دوره 60 روزه معافیت از واکسن شروع خواهد شد که در طول آن باید هر 14 روز جواب تست پی‌سی‌آر شما منفی باشد تا وضعیت سبز برنامه را حفظ کنید.”

معنی سرنگ خط‌ خورده در الحصن چیست؟

برای شما در اپلیکیشن الحصن یک سرنگ خط‌خورده نمایش داده می‌شود؟

اگر ناگهان متوجه علامتی روی برنامه الحصن خود شدید که شبیه یک سرنگ با ضربدری روی آن است، جای نگرانی نیست. توسعه‌دهند‌گان برنامه، دفتر ثبت رسمی واکسن و آزمایشات کووید-19 امارات، از طریق پلتفرم‌های خود در فضای مجازی اعلام کردند که این علامت نشان‌دهنده‌ی معافیت موقت از واکسن زدن برای اشخاصی است که دچار کووید-19 بوده‌اند و به تازگی بهبود یافته‌اند. وقتی این علامت روی پروفایل کاربر حاضر باشد، آن شخص میتواند از تمامی مزایای فردی که در برابر کووید واکسینه شده است، استفاده کند.

این علامت که شبیه به یک سرنگ خط خورده است، روی پروفایل بسیاری از کاربران نمایش داده شده است. این تصویر به طور خودکار برای کاربرانی که تست کوویدشان مثبت شده بوده و بعد درمان شده‌اند نشان داده خواهد شد.

پس از گذشت 90 روز، این معافیت برداشته خواهد شد، و میتوانید واکسن‌های باقی مانده خود را دریافت کنید.

نظرتان را بنویسید
نظر
نام
ایمیل