دیپورتی های مواد مخدر می توانند به امارات برگردند؟

دیپورتی های مواد مخدر می توانند به امارات برگردند؟

امکان درخواست بازگشت به امارات برای اخراج شدگان مواد مخدر فراهم شده است

به دنبال تغییر اخیر قانون، متخلفین جرایم مربوط به مواد مخدر که پیش از این از امارات دیپورت شده بودند حالا می‌توانند برای بازگشت به امارات و زندگی در این کشور درخواست دهند.

طبق قانون اصلاح شده‌ی مواد مخدر در امارات که از ماه ژانویه اجرایی شد، دیپورت شدن دیگر مجازات الزامی محکومیت نیست.

قانون جدید همچنین در برابر کسانی که نخستین بارشان است مرتکب این خلاف می‌شوند، به ویژه مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تا حدی ملایمت نشان می‌دهد و بازپروری را در اولویت می‌گذارد.

مجازات قاچاقچیان و فروشنده‌ها همچنان سختگیرانه باقی می‌ماند.

سابقا، هرکسی که متهم به استفاده از مواد غیرقانونی یا مالکیت آن‌ها شناخته می‌شد، بخش نهایی مجازاتش دیپورت بود.

در عوض، به قاضیان این اختیار داده شده که تصمیم بگیرند متهم بعد از محکومیت اجازه‌ی ماندن در کشور را دارد یا نه. اگر قاضی دیپورت را مجازات مناسبی بداند، فرد خاطی می‌تواند درخواست تجدید نظر بدهد.

علاوه بر این، هرکسی هم که از قبل به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر از کشور دیپورت شده حالا قادر است درخواست بازگشت کند.

از ماه ژانویه، چندین نفر که دادگاه به خاطر مواد مخدر دستور دیپورتشان را صادر کرده بود، درخواست تجدید نظر کردند و برنده شدند.

نظرتان را بنویسید
نظر
نام
ایمیل