استخدام ماركتينگ مـواد نفتی  و مدیر با تجربه در امارات

استخدام ماركتينگ مـواد نفتی و مدیر با تجربه در امارات

استخدام ماركتينگ مـواد نفتی در امارات

میانگین دیدگاه

توضیحات

استخدام ماركتينگ مـواد نفتی در امارات

به يـك ماركتينگ مـواد نفتی
ماهیانه 2500 درهـم حقـوق همـــراه بـــا کمیــسیــون
بـا سابقــه كار 3-5 سـال در امـارات و يـك مـدير با تجربه مـاهیانه 6000 درهـم حقوق
همـراه با مسكن جهت کار در عجمـان نیازمنـدیـم
لطفا رزومه کاری خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:
[email protected]

آمار

148 بازدید
0 امتیاز
0 مورد علاقه
0 اشتراک گذاری

نقشه