پکیج های ثبت آگهی

پکیج پایه

نمایش یک عکس

اطلاعات جامع تماس

معرفی کوتاه خدمات

لوکیشن روی نقشه‌ی گوگل

هزینه: 200 درهم

(یک ماهه)

پکیج BASIC
پکیج GOLD

پکیج طلایی

امکان نمایش چندین عکس در آگهی

اطلاعات تماس

معرفی کامل در توضیحات متنی

لوکیشن روی نقشه‌ی گوگل

درج ویدیوی معرفی بیزینس در وبسایت

هزینه: 300 درهم

(یک ماهه)

پکیج VIP

امکان نمایش چندین عکس در آگهی

اطلاعات تماس

معرفی کامل در توضیحات متنی

لوکیشن روی نقشه‌ی گوگل

درج ویدیوی معرفی بیزینس در وبسایت

امکان تغییر مطالب و به روز رسانی تا دو بار در ماه

هزینه: 400 درهم

(یک ماهه)

پکیج VIP
پکیج VVIP

پکیج VVIP

امکان نمایش چندین عکس در آگهی

اطلاعات تماس

معرفی کامل در توضیحات متنی

لوکیشن روی نقشه‌ی گوگل

درج ویدیوی معرفی بیزینس در وبسایت

امکان تغییر مطالب و به روز رسانی تا چهار بار در ماه

نمایش تصویر 360 درجه از فضای فروشگاه یا محیط بیزینس

هزینه: 500 درهم

(یک ماهه)