غیبت از کار در امارات، می تواند باعث ممنوعیت استخدام شود

غیبت از کار در امارات، می تواند باعث ممنوعیت استخدام شود

آیا ممنوعیت‌های مربوط با کار همچنان در امارات برقرارند؟ اگر این‌طور است، تحت چه شرایطی ممکن است یک کارمند از کار منع شوند. من در یک شرکت خصوصی در سرزمین اصلی (بخش‌های غیر از منطقه آزاد) واقع در دبی مشغول به کار هستم.

در امارات، در طول دوره آزمایشی، در صورتی که کارمند قرار است به خارج از کشور سفر کند، باید یک پایان‌دوره 14 روزه، و در صورتی که قصد دارد به کارفرمای دیگری در کشور ملحق شود، باید پایان‌دوره‌ای یک‌ماهه، بگذراند. در صورتی که این شخص این دوره منتهی به پایان کار‌ را به اتمام نرساند، ممکن است از سمت وزارت منابع انسانی و بومی‌سازی، ممنوع از کار شود.

این در راستای ماده 9 (6) قانون کار است که اذعان دارد: “هر کارمند خارجی که خاک امارات را بدون رعایت مفاد ماده‌ی مذکور ترک کند، به مدت یک‌سال از زمان خروج، از دریافت جواز کار برای فعالیت شغلی در امارات محروم خواهد شد.”

 

بیشتر بخوانید: کار در دبی و تمام آگهی هایی که برای استخدام در امارات نیاز دارید!

 

همچنین، کارمندی که تا پیش از انقضای قرارداد کار، بدون دلیل موجه غیبت کند، ممکن است مشمول ممنوعیت یکساله شود. این در راستای ماده 50 قانون کار است که اذعان دارد:

1. هر کارمند خارجی که تا پیش از انقضای قرارداد کاری خود، به دلایل خلاف قانون، از حضور پیدا کردن در محل کار اجتناب کند، در راستای مفاد حاضر، به مدت یک‌سال از تاریخ عدم حضور در محل کار، از دریافت جواز کار برای پیوستن به کارفرمایی دیگر در امارات محروم خواهد شد، و هیچ کارفرمایی که از این موضوع آگاه باشد، در طول این دوره یکساله او را نخواهد پذیرفت.

2.وزارتخانه می‌تواند با رعایت کنترل‌ها و تشریفات مقرر در آیین‌نامه اجرایی این حکم، رده‌های شغلی، سطوح مهارت یا نیروی انسانی خاصی را از شمول بند (1) فوق مستثنی کند.

3.کارفرما غیبت از کار را طبق تشریفات مقرر در آیین نامه اجرایی این حکم به وزارت گزارش خواهد داد.

در صورتی‌که کارمندی بدون اطلاع‌رسانی به کارفرمای خود، به مدت 7 روز متوالی غیبت کند، ممکن است یک‌سال از کار محروم شود.

با این حال، ممنوعیت استخدام ممکن است برای کارمندانی که دارای ویزای اقامت تحت اسپانسری خانواده هستند، اعمال نشود؛ فرقی نمی‌کند کدام عضو از آن خانواده برای مجوز جدید درخواست دهد؛ یا همچنین برای کارمندانی که دارای صلاحیت‌های حرفه ای، مهارت ها یا دانشی هستند که کشور به آنها نیاز دارد؛ و یا دارندگان گلدن ویزای اقامت؛ و هر عضوی از گروه‌هایی که به گفته‌ی سازمان منابع انسانی و بومی‌سازی، بر اساس نیازهای امارات، جزو دسته‌بنده‌های افراد تخصصی و تخصصی کشور هستند.

نظرتان را بنویسید
نظر
نام
ایمیل